fbpx

Yamaha U3H

 • Giá: 48,700,000 VNĐ
 • Giã cũ: 54,000,000 VNĐ
Khuyến mại :
  TNT

 • Tặng ghế piano
 • Tặng bộ đổi nguồn
 • Tặng khăn phủ đàn
 • Tặng khăn phủ phím
 • Tặng ống sấy đàn
 • Miến phí vận chuyển nội thành
 • Tặng Khoá học piano (50-100%)
 • Tặng Tuyển tập tác phẩm Piano nổi tiếng thế giới
Gọi ngay